Teknik Collage
 

Teknikprogrammet

Skapande och problemlösande arbetsformer där teoretiska kunskaper klargörs genom praktisk tillämpning, utveckling med datorns hjälp.

Teknikprogrammet ger goda kunskaper i matematik, fysik, kemi, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser.

Först och främst handlar det om ett högskoleförberedande program. Den breda utbildningen ger eleverna en mycket bra grund för fortsatta studier. Företrädesvis används ett projektinriktat arbetssätt i många ämnen. En grundsten i undervisningen är att eleverna lär sig använda interaktiva och
digitala medier för att presentera ett tekniskt innehåll.

Programmet har tre inriktningar:


  • Design och produktutveckling: Ger kunskap och färdighet i bland annat konstruktion samt bild och form.

  • Informations- och medieteknik: Utbildningen behandlar datorkommunikation, programmering och webbutveckling.


  • Teknikvetenskap: Behandlar teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering och styrning

Vill du veta mer? Besök vår hemsida!

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.