Teknik Collage
 

Industritekniska programmet

Industritekniken är tekniskt avancerad och förändras snabbt. Här finns många spännande möjligheter för dig som vill arbeta inom den moderna industrin.

Industriteknik handlar om hela processen, från det att en idé utvecklas till färdig produkt inom industrin, till att produkten vidareutvecklas och återvinns.

Utbildningens innehåll
Du kommer att få lära dig att använda olika former av teknisk utrustning, bearbeta material, sköta maskiner och hantera datorsystem.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Minst 15 veckor praktiserar eleven ute på olika arbetsplatser och i verkstadsliknande miljöer. Där möter du kunniga yrkesmänniskor och lärare som delar med sig av sina kunskaper och skapar förutsättningar för en hög kvalitet i utbildningen. Genom den nära samverkan med utbildningen förlagd ute på företagen skapar du goda kontakter för framtiden. Gör du bra ifrån dig i utbildningen kommer den att leda till att du blir anställningsbar inom flera olika företag i vår närregion.

Programmet har två inriktningar:

  • Driftsäkerhet och underhåll
  • Svetsteknik

Programmet kan leda till en yrkesexamen med goda möjligheter till en anställning efter utbildningen. Du kan också läsa till ämnen för att bli behörig till högskolan.

Exempel på yrkesmöjligheter:
Resemontör, teknisk säljare, underhållshydrauliker/pneumatiker, underhållsmekaniker, montör (tekniker), driftsoperatör, internationell svetsare, svetsare, m m.

Vill du veta mer? Besök vår hemsida!

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.