Teknik Collage
 

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt.
Du lär dig om produktion, installation och distribution av el och energi. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik
och mekatronik. Avslutande studier leder till att du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Utbildningens innehåll
El- och energiprogrammet är ett yrkesförberedande program. Eleverna varvar teori med praktik och lär sig att använda olika installationsmaterial och installationsmetoder i industri och hushåll.

APL
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande . Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Praktiken ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som kan leda till sommarjobb och anställning efter skolan.

Programmet har fyra inriktningar:

  • Automation
  • Elteknik
  • Dator- och nätverksteknik
  • Energiteknik

Exempel på yrkesmöjligheter:
Automationstekniker, maskinreparatör, elektriker, drift- och underhållstekniker, driftoperatör, hissmontör, distributionselektriker, installations- och serviceelektriker, servicemontör hushållsmaskiner, montör el och teleutrustning, m m.

Vill du veta mer? Besök vår hemsida!

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.