Teknik Collage

Våra utbildningar

Vi tror på en blandning av teori och praktik – alltså bra ämneskunskaper och jobb ute i ”verkligheten”. Målet är att du som studerande vid Teknikcollege Östra Småland ska ha en nära kontakt med företagen på din ort och kunna välja att jobba direkt efter din utbildning om du vill. Välkommen till både skola och företag!

Teknikcollegecertifierade utbildningar
Värdet av en Teknikcollegecertifierad utbildning är omöjligt att säga exakt eftersom vinsterna är så otroligt många. Du får en nationell kvalitetssäkring som betyder att din utbildning håller mycket hög klass. Du blir en del av ett nätverk där regionala företag är ständigt närvarande i utbildningen genom att delta i undervisningen samt erbjuda praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten. 

För dig som elev betyder det också att du kan vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen är med kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Det ökar naturligtvis din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Certifierade utbildningar bedrivs på Oscarsgymnasiet, Vimmerby gymnasium och Mönsteråsgymnasiet. Det finns fyra certifierade program. Dessa är El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.