Teknik Collage
 

Varför Teknikcollege?

Den viktigaste skillnaden mellan ditt gymnasieprogram och andra är att dina lärare och din rektor löpande träffar din kommuns företagare och chefer för att veta vad som händer i verkligheten utanför skolan. Därför vet dina lärare hur ortens företag arbetar, hur de utvecklas och vilka medarbetare man kommer att behöva i framtiden. Eftersom din utbildning på det här sättet utvecklas i nära samarbete med företagen på din ort, så kan du vara säker på att dina kunskaper kommer att vara efterfrågade ute på företagen när du är färdig med din gymnasieutbildning

Våra utbildningar:

  • är kvalitetssäkrade av företagen
  • leder till jobb
  • är skapade tillsammans med företagen
  • riktar sig till en framtidsbransch
  • är skräddarsydda för framtidens behov
  • erbjuder mängder av olika karriärsmöjligheter
  • är företagsnära - praktikplatser, sommarjobb och projektarbeten!
  • gör att du knyter värdefulla kontakter ute på företagen 

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.