Teknik Collage

Om

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Läs mer om TC på www.teknikcollege.se

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling. TC är ett samarbete mellan kommunerna Vimmerby, Oskarshamn, Hultsfred och Mönsterås. Certifierade utbildningar bedrivs på Oscarsgymnasiet, Vimmerby gymnasium och Mönsteråsgymnasiet. På samtliga skolor finns det tre certifierade program. Dessa är El- och Energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet.

Vad ger Teknikcollege?
För dig som elev:
Teknikcollege ger dig en attraktiv utbildning som ökar anställningsbarheten och lägger en god grund för vidare studier.

För företagen:
Teknikcollege bidrar till att säkra teknik- och industriföretags behov av kvalificerad arbetskraft.

Teknikcollege Östra Småland skapar attraktiva utbildningar till en lockande framtid i branscher i ständig utveckling.